Kauai County Government

Find Kauai County Government Offices, including addresses, hours, and phone numbers.

Faye Museum 9400 Kaumualii Highway Waimea HI 96796 808-338-1625

Head Start - Kekaha (Cfs) 8563 Elepaio Road Kekaha HI 96752 808-245-5914

Kauai Veterans Memorial Hospital 4643 Waimea Canyon Drive Waimea HI 96796 808-338-9431

Ke Kula Niihau O Kekaha PCS 8135 Kekaha Road Kekaha HI 96752 808-337-0481

Kekaha Elementary School 8140 Kekaha Road Kekaha HI 96752 808-337-7655

Kekaha Landfill 6900 Kaumualii Highway Kekaha HI 96752 808-337-9213

Kekaha Post Office 8230 Kekaha Road Kekaha HI 96752 808-337-1322

Kula Aupuni Niihau A Kahelelani Aloha - New Century School 8315 Kekaha Road Kekaha HI 96752 808-337-2022

Lifeway Health Mart Pharmacy 4643 Waimea Canyon Drive Waimea HI 96796 808-338-0600

Menehune Pharmacy 9665 Kaumualii Highway Waimea HI 96796 808-338-0200

Saint Theresa School 8311 Kaumualii Highway Kekaha HI 96752 808-337-1351

St Theresa Preschool 8311 Kaumualii Highway Kekaha HI 96752 808-337-1351

St Theresa Preschool 2 8311 Kaumualii Highway Kekaha HI 96752

Waimea Canyon Middle School 9555 Huakai Road Waimea HI 96796 808-338-6830

Waimea High School 9707 Tsuchiya Road Waimea HI 96796 808-338-6800

Waimea Passport Office 9911 Waimea Road Waimea HI 96796 808-338-9973

Waimea Post Office 9911 Waimea Road Waimea HI 96796 808-338-9973

Waimea Swimming Pool 9678 Haiki Road Waimea HI 96796 808-338-1122

West Kauai Technology & Visitor Center 9565 Kaumualii Highway Waimea HI 96796 808-338-1332

West Kauai Technology & Visitors Center 9565 Kaumualii Highway Waimea HI 96796 808-338-1332